אסף הנעמן-הלל

כניסה למערכת הניהול

הקשה הוא מה שאפשר לעשות מיד; הבלתי-אפשרי לוקח קצת יותר זמן

~ ג'ורג' סנטיאנה ~